Assistentetaken

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.  Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.
Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Voor vragen waar advies van de huisarts nodig is, zal zij overleggen met de huisarts en u daarna terugbellen.

U kunt verder bij de assistente terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb -controle
 • preventief spreekuur hart- en vaatziekten
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • verstrekken van informatiefolders