COVID-19 infectie en Advanced Care Planning

Wanneer wel en niet naar het ziekenhuis? Een standaardvraag die gesteld moet worden aan iedereen, juist in crisistijd.

Zoals bekend, doorstaat het merendeel van de mensen besmetting met het Covid-19 oftewel Coronavirus goed. Ook veruit de meeste kwetsbare mensen zullen besmetting met Covid-19 zonder grote problemen doorstaan.
Een klein deel wordt echter ernstig ziek en kwetsbare mensen zoals ouderen > 70 jaar maar ook mensen met bepaalde afweerremmende medicijnen zullen in deze groep oververtegenwoordigd zijn.
Van de ernstig zieken zal een deel zodanig in de problemen komen, dat beademing nodig is. Helaas leert de ervaring uit de regio Brabant en Limburg, waar Covid-19 al hard toegeslagen heeft, dat opname in het ziekenhuis op de Intensive Care en langdurige beademing zeer belastend is: sommige mensen overlijden terwijl ze beademd worden, sommigen moeten wekenlang beademd worden en komen er ernstig verzwakt met restschade (oa. aan longen en spieren) uit.
Anders gezegd: de nadelen van verregaande behandeling en van opname en beademing op de IC zijn voor kwetsbare patiënten groter dan de te verwachten voordelen.

Het ziekenhuis is daarmee voor kwetsbare patiënten niet altijd de plek van de beste zorg.
Naast het feit dat er ook in het ziekenhuis geen behandeling is tegen het Covid-19 virus, is het vrijwel zeker dat ernstig zieke Covid-19 patiënten geïsoleerd worden, waardoor zij weinig of geen steun van naasten om zich heen kunnen hebben.

Meestal verloopt Covid-19 bij de patiënten die problemen krijgen zeer snel (in de orde van dagen). De beslissing om iemand niet naar het ziekenhuis te laten gaan zal dus soms in een korte tijd onder druk genomen moeten worden en is een medische beslissing, uiteraard wel in overleg met de patient zelf.
Mocht de Corona-crisis dusdanig uit de hand lopen dat er een nationaal tekort aan intensive care bedden ontstaat dan zal uiteindelijk centraal worden besloten door overheid of crisisorganisatie wie wel en niet in aanmerking komt voor opname in het ziekenhuis op de Intensive Care.

De rol van uw huisarts is dan vooral om uit te leggen waarom die keuzes gemaakt zijn: niet zozeer om fittere, jongere patiënten die de meeste kans maken op herstel, de beste kansen te geven, maar vooral ook om kwetsbare mensen en hun naasten niet onnodig te belasten met zware behandelingen met geringe kans op overleving en een laatste levensfase in een technische en geïsoleerde, weinig menselijke omgeving.

Wij zijn als huisartsen vanuit de overheid gevraagd deze informatie met u allen te bespreken en zoals u begrijpt is dit een moeilijk onderwerp in crisistijd. Wij vragen hiervoor uw begrip. Deze vraag is niet bedoeld om u straks GEEN zorg te verlenen als er sprake is van een Covid -19 infectie echter om u de meest optimale zorg te bieden zoals U die zelf ook voor ogen heeft. Overigens geldt voor iedereen die specifieke wensen heeft mbt zijn of haar gezondheid en de zorg rondom een Covid-19 infectie dit te allen tijde aan ons kenbaar kan maken.

Met vriendelijke groet en blijf gezond !

Namens ons hele team,

Lies van Gelder, huisarts