3e COVID vaccinatie

Voor de meest kwetsbare mensen, die om enigerlei reden een gestoorde afweer hebben is er een besluit genomen dat zij zo spoedig mogelijk een 3e COVID vaccinatie ontvangen.

Dit betreft met name mensen die afweerremmende medicatie gebruiken, bv na orgaantransplantatie. Het gebruik van Prednison en Methotrexaat valt niet onder deze groep van medicatie. Deze kwetsbare patienten  zullen worden opgeroepen voor 3e COVID vaccinatie door hun behandelend specialist.

Neem hiervoor contact op met uw behandelend specialist