Artsen in opleiding

Wij vinden het belangrijk dat artsen goed opgeleid worden, een groot deel hiervan is praktijkervaring op doen. Omdat wij het belangrijk en leuk vinden nieuwe collega’s te begeleiden, kan het zijn dat u een arts in opleiding in de praktijk tegen komt.

Huisarts in opleiding
Dokter van Gelder is huisarts opleider, dit houdt in dat er elk jaar een huisarts in opleiding in de praktijk aanwezig is.

Hij of zij is al arts en doet spreekuur net als dokter van Gelder. Dit betekent dat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de huisarts en de huisarts in opleiding, indien nodig gebeurt dit tijdens het spreekuur of tussen de spreekuren door.

Specialist Ouderenzorg in opleiding
Een specialist ouderenzorg  is een arts die met name in verpleeghuizen en in de huisartsenzorg werkzaam is. Zijn of haar specialisme is de zorg rondom ouderen. Voor deze opleiding is een stage van drie maanden in een huisartspraktijk een belangrijk onderdeel. Deze dokters in opleiding rouleren iedere drie maanden maar draaien mee in de ouderenzorg van de praktijk.

Co-assistenten
Soms zal er een co-assistent aanwezig zijn in de praktijk, hij of zij zal met name meelopen met een van de huisartsen, maar kan ook zelfstandig spreekuur doen, dit wordt altijd nabesproken met de huisarts en u wordt hier altijd van op de hoogte gebracht, mocht u dit liever niet willen, kunt u dit altijd aangeven bij de assistente.