Kosten huisartsenzorg

Vergoeding huisartszorg

Voor een bezoek aan de huisarts ben je verzekerd via de basisverzekering. Ook je eigen risico wordt niet aangesproken. Maar als de huisarts een onderzoek of handeling uitbesteedt, zoals röntgen- en laboratoriumbezoek, word je eigen risico daarvoor wel aangesproken. Ook als je medicijnen voorgeschreven krijgt door de huisarts, wordt dat meestal verrekend met je eigen risico.

Klik hier voor meer informatie. 

Onverzekerd
Bent u niet verzekerd? Dan dient het consult of de behandeling per pin betaald te worden in de praktijk.

Niet verschenen zonder bericht
Indien u niet kunt komen op uw afspraak, dient u dit 24 uur van tevoren te melden bij de praktijk. Wij kunnen dan iemand anders op dat tijdstip helpen. Indien u dit meerdere malen niet van tevoren laat weten, zijn wij genoodzaakt een rekening van € 25,– te sturen. Deze rekening wordt niet door uw verzekering betaald en komt geheel voor eigen kosten.

Kosten aanvullend onderzoek

Hieronder een aantal kosten van aanvullend medisch onderzoek (dit is een indicatie en kan per ziekenhuis/laboratorium verschillen ):

Urinekweek €23.97
Faeces onderzoek PCR €147.70, zo nodig volgt kweek met vervolgkosten.
MRSA per kweek locatie €22.19
Chlamydia PCR €29.54
Gonorrhoeae PCR €29.54
Trichomonas vaginalis €62.17
Bacteriële vaginose (standaard met candida test) €36.49
Herpes simplex €84.42

Pathologie onderzoeken (bv bij een biopt van een moedervlek) zijn de kosten niet goed te zeggen omdat dit gaat met prijsafspraken per verzekering. Gemiddeld is het 50 euro per onderzocht plekje.

Op deze website van het HMC vindt u alle prijzen van laboratorium en rontgen onderzoek.